102 Hållsta Ryningsbergsv. 10 Solhöjden

Fotograf

Bengt Johansson