97 Hållsta Ryningsbergsv. 3 Fd. arbetarbostad

97 Hållsta Ryningsbergsv. 3 Fd. arbetarbostad
97 Hållsta Ryningsbergsv. 3 Fd. arbetarbostad
Fotograf

Bengt Johansson