Gunnelbo

Gunnelbo
Gunnelbo, Moängsvägen 1, precis innan nybyggnationen kallad "Lilla Fröslunda" utmed Moängsvägen 1947.
Pojken på bilden heter Roland och är 4 år.
Fotograf

Sten Carlsson (?)