Löt #15

Löt #15
Inför byte av takbeläggning 2007.
Fotograf

Erik Andersson