Löt #14

Löt #14
Inför byte till plåttak 2007 på ladugård, magasin och loge.
Fotograf

Erik Andersson