Bo, Högvallav. 12

Bo, Högvallav. 12
Husets utseende fram till 2017 då renovering gjordes.
Fotograf

Bengt Johansson