Om oss

Husby-Rekarne Hembygdsförening som bildades den 11 juni 1992 är verksam i Skogstorp, Hållsta och Bälgviken. Föreningen, som har cirka 300 medlemmar, arbetar för att öka kunskaperna om traktens historia, kultur och näringsliv och därmed också öka hemkänslan och trivseln i Husby-Rekarne för både yngre och äldre. Föreningen genomför olika arrangemang som t ex studiebesök, utflykter, föreläsningar och hembygdsdagar.Enskilda medlemmar deltar också aktivt för att dokumentera livet i socknen förr i tiden. I s.k. skrivarstugor studerar man arkiv och litteratur, intervjuar äldre minnesgoda sockenbor, analyserar bilder och inventerar torp och andra äldre byggnader. Som symbol för Husby-Rekarne Hembygdsförening används de 3000-åriga Skogstorpsyxorna