Styrelse


Hudiksvalls Stads Hembygdsförening

Mats Gradh, ordförande

Birgitta Sundell, vice ordförande

Ulrika Christiansson, sekreterare

Björn Axelsson, kassör

Anki Sandlund, ledamot

Kjell Åkerström, ledamot

Alf Norberg, ledamot

 

Ersättare:

Lars Pettersson

Carina Åslund

 

Valberedning:

Arnold Sundell

Ulf Sundh

 

Revisorer:

Sören Löfqvist, sammankallande

Ingvar Thuresson

Elisabet Persson, suppleant

Bernt Larsson, suppleant

Editerad av: Ulrika Kristiansson (2020-11-30 18:35:01)