Medlemsskap


Vill du bli medlem i Hudiksvalls stads hembygdsförening?

Betala in medlemsavgiften 100 kr per år, 150 kr för familj till bankgiro Swedbank 5005-6951 eller kontakta vår kassör Björn Axelsson 070-2198014, mail. [email protected]

Ange ert namn och adress på inbetalningen

Editerad av: Per-Widar Persson (2018-12-09 19:11:09)