Årsmöte


Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Genomförda årsmöteshandlingar och årsmötesprotokoll arkiveras i denna mapp.

 

Editerad av: Ulrika Kristiansson (2020-11-30 18:52:19)