Vill du bli medlem i Hudiksvalls stads hembygdsförening?

Betala in medlemsavgiften 100 kr per år, 150 kr för familj till bankgiro Swedbank 5005-6951 eller kontakta vår kassör Björn Axelsson 070-2198014, mail. [email protected]

Ange ert namn och adress på inbetalningen

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]