Runsten


Runsten vid Fågelbacken.

Stenen står ca 100 m söder om järnvägsviadukten på västra sidan av vägen.

Runstenen torde vara från 1000 talet. Stenen är något skadad och texten är svårtydd men torde vara: "Tav (?) lät resa denna sten efter Grimmud. Han var faren - - Vidfastes son - - österut. Ulv och Vibiorn - - Kettilas gjorde bro - - i -  -"

Stenen påträffades sommaren 1986 i samband med jordbruksarbete ca 15 m från den plats där den står nu.

Editerad av: Nils Hellberg (2018-11-20 15:14:01)