INVIGNING AV GLASVERKSTADSMUSEEUM

På söndag den 1 juli kl 14:00 inviger vi
vårt glasverkstadsmuseeum i en av
Hembygdsparkens stugor – Amundsboden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto med Leif Persson och Josef Branting juli 1956

Hjärtligt välkomna! – Styrelsens arbetsgrupp

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter