Föreningens historia


Föreningen bildas

Hembygdsföreningen bildades den 28 juli 1980.
Den första styrelsen bestod av: ordf. Sven Erik Sunnerud Furåsa, v.ordf. Mats Gilstring Flottegården, serk. Olle Abered Bondorlunda, v.sekr. Rolf Erixson Klockaregården samt Gudrun Larsson Säby.

Föreningens ändamål är att värna om hembygdens kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta görs genom att sprida kunskap om hembygdens historia, aktivt medverka till vård och bevarande av kulturarvet och genom dokumentation av hembygdens byggnader, personer, föremål, handlingar och skeenden.

Image
Styrelsemöte 1987. Fotograf: Magnus Hjalmarsson
Mats Gilstring, Sven-Erik Sunnerud, Eira Hjalmarsson, Maj-Britt Karlsson, Karl Hjalmarsson, Olle Abered.

Många personer och familjer har under årens lopp gjort värdefulla insatser, med arbetet i styrelse och förening, med föreningens alla evenemang samt med renovering, underhåll och vård av vår hembygdsgård.

Skräddaregården

Astrid (Asta) Kajling donerade Skräddaregården till Hovs Hembygdsförening med tillträde den 1 jan 1982. I gåvobrevet förklarar Asta att avsikten med denna gåva är att för efterkommande bevara byggnaden med tillhörande trädgårdsområde samt att bereda Hovs Hembygdsförening en naturlig samlingsplats. Önskan är vidare att bevara mangårdsbyggnadens ursprungliga byggnadsstil och dess tidsanda i görligaste mån.

Gården hade då stått obebodd i c:a 40 år och var i dåligt skick.

Image
Skräddaregården före renoveringen.

Ett omfattande renoveringsarbete påbörjades och kom att pågå i många år under Karl Hjalmarssons ledning.

Image
Mats Gilstring och Karl Hjalmarsson under renoveringsarbetet. Foto: Magnus Hjalmarsson.

Den 28 maj 1994 kunde så invigningen ske i närvaro av länsantikvarie Sven E Noreen.

Image
Invigning av Skräddaregården 1994. Fotograf: Magnus Hjalmarsson

Midsommarfirande

Föreningen har arrangerat många evenemang under årens lopp, men midsommarfirandet har genomgående varit årets största. 

Till att börja med hölls det midsommarfirande i Hofgården.

Image
Midsommarfirande i Hofgården 1983. 

Fr.o.m. 1984 har midsommar årligen firats i Skräddaregården då trädgården hade ställts i ett sådant gott skick att det var möjligt.

Image
Midsommarfirande i Skräddaregården 1984.

Föreningens många evenemang under årens lopp hade inte varit möjliga utan medlemmarnas engagemang och alla frivilliga insatser.

 

Förening:

Hovs Hembygdsförening

Skapad av: Ida Magnusson (2019-02-25 11:16:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gert Gilstring (2019-03-31 11:13:41) Kontakta föreningen