Inställda aktiviteter

På grund av covid-19 ställer vi in midsommarfirandet detta år 2020.  Även föreningens egna aktiviteter, enligt tidigare program, ställs in i år.
Däremot ligger Svenska kyrkans aktiviteter, Friluftsgudstjänst och Guidad kyrkrunda kvar tillsvidare. Se församlingsbladet Kyrkporten eller www.svenskakyrkan.se för ytterligare information om dessa aktiviteter. 


Editerad av: Gert Gilstring (2020-09-13 11:45:07)