Om oss

Vår förening omfattar området i Växjö från Solberget i söder till Helgasjöns övärld i norr vid Kronoberg och badplatsen Evedal som varit hälsobrunn samt sjöstränderna vid Araby i väster.

Nyheter

Vi har haft kulturnatten lördagen den 26 januari då vi var på stadsbiblioteket med en utställning av skulpturer av Peder Gowenius (känd från Liljevachs). Troligen tusentals persopner strömmade genom biblioteket.

Vi fortsätter onsdagen den 6 mars kl 14.00 med besök hos Hovs Lifs på Kristineberg då Daniel Ekman skall berätta om...

Läs mer >