Om föreningen.

Hossmo Sockens Hembygdsförening bildades år 1978 och har som syfte att sprida hembygdskunskap, gemenskap och hemkänsla mellan gamla och nya Hossmobor. Den vill vara en länk i en gemensam strävan att tillvarata kulturarvet och samtidigt skapa en känsla av samhörighet över generationsgränserna.

Föreningens verksamhet har skapat nya traditioner.
Vi samlas till Grötgille vid tjugondedag Knut och årsmöte i mars.
Vi ordnar både konst- och temautställning och kyrkogårdsvandring i samband med Vägkyrkan.
Tillsammans med bygdens föreningar ordnar vi julmarknad i Rinkabyholm i december.
Vi ordnar kulturaktiviteter, byvandringar och utflykter.
Vartannat år ordnar vi Bingadagen vid brygghuset på Stora Binga gård.

Vartannat år är vi med i Mörerundan, en konst- och konsthantverksrunda inom Kalmar kommuns alla hembygdsföreningar.

Lokaler. Vi har länge hyrt en före detta skolsal i Hossmo Skola som ägs av Svenska kyrkan. Skolsalen är vårt ”hembygdsrum” där vi förvarar en del av vårt material. Under 2017 kommer vi dock att flytta ut eftersom skolan är uthyrd till en förskola som tar över större delen av lokalerna. Det är därmed oklart vart vi kommer att ha våra möten och arrangemang och vart vi kommer förvara vårt material framöver. Mycket av vårt arkiv finns dock hos Dörby församling i arkivet där.

Skolmuseum. På vinden i skolan har vi inrett ett rum som varit lärarbostad för lärarinnan där vi visar hur en lärarinnan levde i slutet av 1800-talet. Vi kallar rummet Frökens kammare. På skoltomten har vi installerat ett skolmuseum i det gamla träslöjdshuset.

Brygghuset på Binga. Vid Stora Binga gård har vi tagit oss an och renoverar en brygg- och tvättstuga. Här och i skolmuséet tar vi varje vår emot årskurs 1 elever från Rinkabyholmsskola för att delge hur det var att leva för 100 år sedan.

Sockenkrönikan. Du kan läsa om vår socken, både historiskt och om vad som händer i nutid, i Hembygdsföreningens krönikor. Den första kom ut 1981. Där efter finns krönikor utgivna 1984, 1987, 1991, 1995, 2006, 2010, 2013 och 2016.

Mer litteratur om vår socken.

  • Den byggnadshistoriska undersökning av Hossmo kyrka som genomfördes sommaren i samband med en restaurering 1952, kan man läsa om i  ” Hossmo kyrka” av  Armin Tuulse 1955.
  • I ”Dunö – vår hembygds historia” av Marie Flodbrant, finns beskrivningar från 1980 – 1990-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter