Vårens program 2013

 • Jan. 13 Grötgille Kl 17 i Hossmo skola. Musikunderhållning
  Jan. 15 Stickcafé Kl 19 i Hossmo skola För nybörjare och vana
  Feb.  4  Kl 19 Arkeologisk undersökning inför nya väg     E 22 i Hossmo skola. Arkeolog Nicholas Nilsson Kalmar läns museum
  Mars 4 kl 19 Fem ” rinkar ”i Rinkabyholm i Hossmo Skola Karl Olof Wirell med vänner samtalar om barndomsminnen.
  Mars 10 kl 16 Årsmöte Sigrid Oldenburg och Helene Ingvarsdotter berättar och sjunger.
  April 8 kl 19 Filmvisning Daniel af Wåhlbergs film ”Järnåldern” Känd från TV.
  Maj 5 kl 14 Vandring i Huseby – Lunden. Samling vid parkeringen Kölby kvarn. För mer information ring 070-6601979
  I mitten av maj gökotta Datum tid och plats meddelas beroende på gökens ankomst
Hitta aktivitet

Inga aktiviteter