Uno Olssons Minnesfond

Hossmo kyrka för webbUno Olsson 1924-1997, föddes i Jämshög i Blekinge på en skogsgård. Under hela sitt liv var Uno intresserad av att rita/måla och att slöjda. Efter folkskollärarexamen utbildade han sig också till slöjdlärare, kantor och bildlärare.

Uno tjänstgjorde från 1972 och tidvis efter sin pensionering som lektor i Bild och Form på Lärarhögskolan i Kalmar, och som kantor i Hossmo kyrka från 1975 och tidvis efter sin pensionering. Han var i olika perioder bildlärare på Capellagården. Han var ständigt på språng för fördjupning inom det konstnärliga området, så förutom Konstfacks vetenskapliga påbyggnadsutbildningar besökte han målarskolor som Gerlesborgsskolan och han var mannen bakom ”Hossmo-akademin” tillsammans med en grupp tidigare elever. Sommarsemestrarna ägnades åt måleri och studiebesök runtom i Europa.

Han var en mästare i det lilla formatet, när han tecknade olika motiv i Hossmotrakten, Hossmo kyrka för webbmen han målade också med starka färger i bl.a. motiv från Sydfrankrike. ”Färgerna vibrerar i bilderna”, skrev Gunilla Petri i tidningten Barometern.

Uno Olsson var vid sin bortgång den 15 mars 1997 ordförande i Hossmo Sockens Hembygdsförening. Han använde sina tecknade och målade bilder som vinjetter på de olika medlemsutskicken.

Till minnet av Uno Olsson har hembygdsföreningen fått mottaga gåvor från ett stort antal givare. I samråd med hans hustru Ingrid Olsson har föreningen beslutat att inrätta en särskild minnesfond. Fonden förvaltas av föreningesn styrelse.

Personer med anknytning till Hossmo församling kan ansöka om medel ur denna fond. Ansökan ska avse historiska, kulturhistoriska eller konstnärliga aktiviteter eller arbeten som rör Hossmo socken.

Det åligger styrelsen att årligen på första allmänna medlemssammankomsten lämna information om fonden. Ansökan om medel ur denna fond ställs till styrelsen för hembygdsföreningen och den ska vara inkommen senast den 30 april. Beslut om utdelande av medel ur fonden fattas av föreningens styrelse så snart som möjligt efter ansökningstidens utgång.

Dessa bestämmelser för fonden har beslutats av Hossmo Sockens Hembygdsförenings styrelse.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter