Styrelsen

Hossmo Sockens Hembygdsförening - Styrelse 2017

Ordförande
Lars-Erik Nilsson	[email protected]		0480/470080
							070/6601979
Vice ordförande
Agneta Erlandsson	[email protected]	0480/470205
							
Andre vice ordförande
Lena Gunnarsson		[email protected]	0480/470362
                            073/8040803
Kassör
Claes Lindblom     [email protected]     0480/470084 
                            0708/471184 

Sekreterare
Erika Norberg      [email protected]   0709/933182 

Vice Sekreterare
Jonas Lövgren      [email protected]     0480/423887 
                            070/9457755

Ledamöter 
Pär-Gustav Johansson [email protected] 
Christina Rosberg [email protected] 
Thomas Ivarsson [email protected] 

Suppleanter 
Jenny Sundin [email protected] 
Tore Karlsson [email protected]
Helene Ingvarsdotter [email protected]
Sam Heiding [email protected]