Styrelse


Hembygdsföreningens styrelse framför hembygdsgården.

                                                             Image

Åke, Lars-Göran, Ewa, Lars, Tommy,
 Ingbrit och Gunnel.

 

Under 2021  har styrelsen följande sammansättning

Ordförande: Ingbrit Gunnarsson, 076–7808360 e-post: [email protected]
Kassör: Tommy Karlsryd, 070–7537988 e-post: [email protected] 
Sekreterare: Åke Peterson, 070–5980383 e-post: [email protected]
V, ordförande, Hemsida: Lars-Göran Bengtsson, 070–5485055 e-post:  [email protected]
Gunnel Svensson, 070–5611956 e-post: [email protected]
Lars Claesson, 076-949382 e-post: [email protected]
Ewa Älveby, 070–552555 e-post: [email protected]

Firmatecknare: Ordf. och kassör att teckna var för sig i löpande räkning.

Styrelsen sammanträder som regel den första måndagen i varje månad kl 18.00 i Klockaregården, Haralds.​​​​​​

 

 

 

 

Förening:

Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening

Skapad av: Lars-Göran Bengtsson (2019-01-30 16:09:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening (2021-09-24 20:30:13) Kontakta föreningen