Valberedning och Kommittéer


Revisorer, Valberedning och Kommittèer.

Revisorer
Berit Svenungsson. 83011 e-post: [email protected]
Berit Hugosson.  070-9661255 e-post: berith.[email protected]ättare
 Inga-Britt Klasson. 070 6890608 e-post: [email protected]
Bengt Carlsson. 070 0035863 e-post: [email protected]

Valberedning
Sammankallande Yvonne Kindström, 073–5744057 e-post: [email protected]
Håkan Jonsson
Veronica Klasson 

Kommittéer
Förslag att styrelsen bjuder in representanter i respektive kommitté till ett styrelsemöte minst
1 gång per år med syfte att diskutera aktuella frågor som rör respektive kommitté.


Kommitté för Klockaregården
Sammankallande Ewa Älveby, 073 0552555 e-post: [email protected]
Åke Peterson, (sammankallande) 070 5980383 e-post: [email protected]
Inga-Lill Emanuelsson, (husmor) 83019 e-post: [email protected]
Bengt Ivarsson, 076 1146452 e-post: [email protected]
Lennart Eriksson, 070 5680520 e-post: [email protected]
Urban Älveby, 83050 e-post: [email protected]
Gunilla Thingvall, (skola) 072 5227101 e-post: [email protected]
Roger Johansson, 072 4519045 e-post: [email protected]
Ulla Axelsson
Krister Olsson
Erland Andersson
Jörgen Wesström

Kommitté för Textil och Väning
Helena Andersson, (sammankallande) 070 6196441 e-post: [email protected]
Bo Kindström, (mangelansvarig) 070 6788612 e-post: [email protected]
Kerstin Löfdal, 070 6308503 e-post: [email protected]
Veronica Klasson, 070 3203603

Kommitté för Snickeri o Industri
Lars-Göran Bengtsson, (sammankallande) 070 5485055: e-post [email protected]
Bengt Ivarsson, 076 1146452 e-post: [email protected]
Harry Torstensson, 80560
Lars Claesson, 073 6949382 e-post: [email protected]
Börje Klasson, 070 6429620 e-post: [email protected]
Håkan Jonsson

Kommitté för Jord o skog
Kjell Hugosson, (sammankallande) 070 5113963 e-post: [email protected]
Jan Karlsson, 070 2204333 e-post: [email protected]
Tore Nilsson, 070 6353398 e-post: [email protected]
Ove Edvardsson, 073 0423902 e-post: [email protected]
Ollof Hemberg, 070 5407653 e-post: [email protected]
Bengt Johansson, 070 3485046 e-post: [email protected]
Urban Älveby, 83050 e-post: [email protected]

Kommitté för Inventering och dokumentation
Inga-Britt Klasson, (sammankallande) 070 6890608 e-post:[email protected]
Ingbrit Gunnarsson, 076 7808360 e-post: [email protected]
Ewa Älveby, 073 052555 e-post: [email protected]
Agneta Bengtsson, 070 6246285 e-post: [email protected]
Margareta Persson, 070 3335139 e-post: [email protected]
Ingvar Gunnarsson, 80143
Lars-Göran Bengtsson, 070 5485055 e-post:  [email protected]
Irene Bengtsson
Aina Larsson
Gunvor Andersson
Anita Hultin
Inger Torstensson

Kommitté för Ekarebo kvarn i Istorp
Bernt Gustavsson, (sammankallande) 070 9728470 e-post: [email protected]
Frans Eriksson, 073 3306996
Johan Gustavsson,  070 8416104
Helena Andersson, 070 6196441 e-post: [email protected]
Gustav Karlsryd, 076 0561592 e-post: [email protected]

Kommitté för Kilastugan i Horred
Anders Andersson, Kilen (sammankallande) 070 6980129 e-post: [email protected]
 Bengt Ivarsson, 076 1146452 e-post: [email protected]
Inga-Lill Emanuelsson, 83019 e-post: [email protected]
Lars-Göran Bengtsson, 070 5485055 e-post:  [email protected]
Irene Bengtsson, 076 7966881 e-post: [email protected]
Gunvor Andersson. 072 3713240 e-post: [email protected]
Lars Claesson 073 6949382 e-post: [email protected] 
Margareta Claesson
Roger Johansson
Jörgen Wesström

Kommitté för torpet Kärleken i Öxnevalla
Lars-Göran Bengtsson (sammankallande) 070 5485055: e-post: [email protected]
Bengt Johansson Skogsåkra, 070 3485046 e-post: [email protected]
Urban Älveby, 83050 e-post: [email protected]
Patricia Blomberg, 079-0766295 e-post: [email protected]
Roger Johansson, 072-4519045 e-post: [email protected]
Lars Claesson, 073 6949382 e-post: [email protected]
Krister Olsson
Börje Klasson
Sixten Larsson
Ingvar Samuelsson


Kommitté trädgård Hembygdsgården
Sammankallande Ingrid Kallin 073–7780275 e-post: [email protected]
Inger Johansson
Kerstin Persson

Valberedningen har i samband med det egentliga valberednings-arbetet samlat in namn på personer som kan tänka sig att ställa upp och arbeta m.m. vid föreningens aktiviteter. Valberedningen föreslår att det inom styrelsen utses ansvarig för respektive aktivitet som också har till uppgift att kalla in extra hjälp. För att underlätta arbetet och för de som är nya med sina uppgifter skulle det vara bra med tydliga instruktioner om VAD som behöver göras och VEM som gör vad.

Arbetsgrupp för våra aktiviteter (t.ex. bakning, servering m.m.):
Karin Johansson,Carina Eriksson (ej sommaraktiviteter),
Ingrid Linde (bakning glutenfritt), Inger Torstensson,
Ingrid Kallin, Margareta Claesson, Margareta Karlsson,
 Ingrid Brelind (loppis), Signe Johansson,
 Anita Svensson (öppet hus)

OMBUD:

Ledamot i Marks Hembygdskrets:
Ingbrit Gunnarsson, ersättare utses inom styrelsen.

Kontaktperson i Marks Fornminnesförening:
Ingbrit Gunnarsson.

Hembygdskrets årsmöte och medlemsmöte
Gunnel Svensson, Agneta Bengtsson

Kontaktperson till Studieförbundet Vuxenskolan
Lars-Göran Bengtsson

 

Förening:

Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening

Skapad av: Lars-Göran Bengtsson (2019-01-30 16:08:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening (2022-04-18 09:08:10) Kontakta föreningen