Vår förening


Föreningen bildades 1963 då Horred var samlingsnamnet för området. Horreds kommun som 1971 kom att uppgå i Marks kommun var det geografiska området för föreningen. Storkommunen Horred hade 1952 bildats av socknarna Horred, Istorp och Öxnevalla. Idag är det Istorps pastorat som har samma geografiska område. Föreningarna i orten samarbetar och en del bär namnet Horred andra Istorp eller Öxnevalla i sina beteckningar - antingen de nu sysslar med fotboll, innebandy. bordtennis, skytte, tennis eller något annat.

Som hembygdsförening är vi är unika inom Marks kommun. Alla andra hembygdsföreningar i Mark arbetar inom sin egen socken men vi arbetar inom den gamla storkommunens område - det vill säga inom Horred, Istorp och Öxnevalla socknar. Trakten har sitt samband genom sjön Weselången som dikades ut under 1800-talets senare del. Detta gav befolkningen mer än dubbelt så mycket odlingsbar yta jämfört med vad som funnits tidigare och bidrog till stor del att många fick sitt livsuppehälle.

 

Förening:

Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening

Skapad av: Ingbrit Gunnarsson (2012-03-07 13:00:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Horreds, Istorps och Öxnevalla Hembygdsförening (2022-02-03 23:17:44) Kontakta föreningen