Om föreningen


Föreningen bildades 1963 då Horred var samlingsnamnet för området. Horreds kommun som 1971 kom att uppgå i Marks kommun var det geografiska området för föreningen. Storkommunen Horred hade 1952 bildats av socknarna Horred, Istorp och Öxnevalla. Idag är det Istorps pastorat som har samma geografiska område. Föreningarna i orten samarbetar och en del bär namnet Horred andra Istorp eller Öxnevalla i sina beteckningar - antingen de nu sysslar med fotboll, innebandy. bordtennis, skytte, tennis eller något annat.

Som hembygdsförening är vi är unika inom Marks kommun. Alla andra hembygdsföreningar i Mark arbetar inom sin egen socken men vi arbetar inom den gamla storkommunens område - det vill säga inom Horred, Istorp och Öxnevalla socknar. Trakten har sitt samband genom sjön Weselången som dikades ut under 1800-talets senare del. Detta gav befolkningen mer än dubbelt så mycket odlingsbar yta jämfört med vad som funnits tidigare och bidrog till stor del att många fick sitt livsuppehälle.

 

Editerad av: Sven Fogelberg (2019-01-31 07:29:54)