Året som gått.....

Vi i styrelsen vill tacka alla som hjälpt till i verksamheten på olika sätt. Det är värdefullt att många olika personer hjälper till. Av förklarliga skäl har många aktiviteter varit inställda men vi hoppas att det ska normaliseras under 2021.

Vi har sålt 250 almanackor för 2021 och planen är att vi ska påbörja arbetet med en för 2022. Därför efterlyser vi bilder från bygden tagna under 60-talet eller tidigare. Vi lånar dem för att scanna av dem så ni får tillbaka dem!

God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla!

Välkomna till våra aktiviteter!


Editerad av: Lars-Göran Bengtsson (2021-01-22 17:39:16)