Hembygdsgården och Kärleken

Den sista etappen, målningen är nu klar på hembygdsgården "Haralds" Resultatet efter renoveringen blev så bra att det nog är en av de finaste mangårdsbyggnaderna i bygden... 
Torpet Kärleken har fått nytt tak och med putsad skorsten. Vårt mål var att även byta tak på fähuset, men på grund av den kris som berör oss alla och de inställda bidragen från Jordbruksverket, får vi nog vara nöjda ändå och avvakta med taket tills vidare.
Den nyvalda kommittén för Kärleken har i veckan haft sitt första träff på torpet. Vi beslutade där att inrikta oss på att snygga till i och kring torpet under sommaren.
 


Editerad av: Lars-Göran Bengtsson (2020-06-06 07:00:25)