Om oss

Välkommen till Horla Hembygdsförening. Horla ligger i Västergötland, Vårgårda kommun och Hols församling. Horla är en by i en gammal jordbruksbygd, där stenmurarna sträcker sig genom kulturlandskapet. Här finns en av landskapets bäst bevarade medeltidskyrkor och här låg torpen en gång tätt. Här ligger också Yxnås naturreservat, med urgamla åkrar och slåtterängar.

Föreningen bildades 29 mars 1968. Upprinnelsen var att Vårgårda kommun inte längre behövde den gamla skolan i Horla. Skolan skänktes till hembygdsföreningen, som idag är hembygdsgård. Intill ligger även ett museum.

En torpinventering har utförts och den resulterade i att över 90 torp och stugor registrerades. Vi har satt upp skyltar som visar var det bott människor under en epok i vår sockens historia. Föreningen har också givit ut en bok där torpen och de som bott där presenteras.

För att vi skall kunna fortsätta vår verksamhet, som syftar till att vårda och till kommande generationer överlämna ett värdefullt kulturarv från vår bygd, behövs våra medlemmars fortsatta intresse och stöd.

Nya medlemmar hälsas också välkomna. Det vore värdefullt om fler ungdomar engagerade sig i föreningens arbete.

Du som är intresserad, hör av dig till någon av oss i styrelsen.