HOLMEDALS HEMBYGDSFÖRENING

BRUDPAR sökes för vigsel i samband med Holmedagarna
i Holmedal lördag den 30 juni 2018.
Brudparet åker häst och vagn till vigselplatsen
vid Karl XII-stugan vid prästgården.
Ett honorar utgår till brudparet för att
de blir årets brudpar vid Holmedagarna.

Välkomna att höra av er till
kyrkoherde Rune Wallmyr.

 

Välkomna till Holmedals Hembygdsförening

Holmedals Hembygdsförening på Facebook