Natur


Grävsjön

Vill du ha en skön naturupplevelse, har Högsjö med omnejd mycket att erbjuda. Här finns fantastiska vandringsstigar, där du kan njuta av naturens egna ljud i form av fågelsång, kanske en räv som skäller eller hjortarnas parningsbröl.

Grillplatsen Dammstugan

Längs Grävsjöns strand finns en 1,2 km. lång promenadslinga med både sittbänkar, grillplatser och vindskydd.

Flera sjöar och trolska tjärnar lockar till besök.

Prästhagen

På våren möter oss en bedårande blick, då vitsipporna täcker marken i de fagra ekhagarna.
En korg full med svamp eller bär plockar du lätt i Högsjös omgivning. Ofta är det lätt att ta sig till dessa ställen. Man parkerar cykeln eller bilen och kliver rakt in i ”skafferiet”.

Många fina cykelvägar erbjuds du också, flertalet i det närmaste bilfria.

Under snösäsong kan du åka skidor på preparerade, väl uppmärkta skidspår av varierande längd. Spåren är även lämpade som promenadspår under barmarkssäsong.

Om du är road av fiske så finns det möjlighet att köpa fiskekort av Fiskeriföreningen. Det finns såväl de vanliga sötvattenfiskarna som ädelfisk att dra upp.

Har du kanot kan du ta dig till Nyköping eller bara paddla på de sjöar som omger Högsjö.

I Högsjös närhet finns två naturreservat belägna. Tomsängen öster om samhället vid Högsjöns strand och Perstorpsskogen norr om Högsjö station.

Tomsängen är ett värdefullt löv-skogsområde. Området avsattes 2003 för att bevara biologisk mångfald. Halva området skall bestå av gles ädellövskog med visst inslag av gamla granbestånd. Andra halvan skall bevaras som öppen betesmark med fritt, mycket ljust, växande ekar. Områden, med den ängsmarksflora som här förekommer, är sällsynt idag.

 

Vedsvampar, lavar och insekter trivs i de gamla träden. Här kan man bland annat finna de hotade arterna rutskinn, koralltaggsvamp och gulbent grenbock. Bra häckningsmöjligheter för många fågelarter, ger de gamla håliga asparna. Vid sjön finns storlom, dykänder och fisktärnor, och har du tur kan du höra rördrommens karaktäristiska läte och kanske se en bäver. I reservatet finns ett stort gravfält från järnåldern med 17 rundade stensättningar och en trekantig.

 

Den uppmärksamme iakttagaren ser också terrasseringar som vittnar om en järnåldersbosättning. De gamla fornåkrarna har också lämnat synliga spår. Resterna efter primitiv järnframställning visar ytterligare på mänsklig verksamhet. Troligen var området bebott redan under stenåldern då havet stod 50 meter högre och Högsjön var en havsvik. Parkeringsplats, informationsskylt och broschyrer finns.
Länk till Länstyrelsens karta.

Perstorpsskogen utgörs av ett stort sammanhängande, gammalt opåverkat barrskogsområde. Den dominerande åldern på skogen är 100-200 år. Du finner arter som knärot och linnea, som är vanliga, liksom klibbtickor och andra vedsvampar. Även rödlistade arter förekommer såsom raggtaggsvamp, vedtrappmossa, luddticka och veckticka. Av insekterna som förekommer kan nämnas de sällsynta bronshjon och jättesvampmal. Till fågelarterna i denna gammelskog märks tjäder, duvhök och spillkråka. Bra parkeringsmöjlighet och informationsskylt finns.
Länk till Länstyrelsens karta.
 

Tomsängen

Gamla vägbanken Tomsängen

Perstorpsmossen

Perstorpsmossen

Perstorpsmossen

Perstorpsmossen

Förening:

Högsjö Kulturmiljöförening

Skapad av: (2013-05-11 21:54:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Högsjö Kulturmiljöförening (2021-06-24 13:56:26) Kontakta föreningen