Högsjö Bruksmuseum


Image

Muséet, som är inrymt i den s.k. Vita skolan byggd 1785, erbjuder bygdens textilhistoria på ett skiftande och intressant sätt. Många maskiner, varav flera är från 1900-talets början, är fortfarande funktionsdugliga. Inrymmer även ett fotoarkiv.

Länk till SVT Sörmland


Kontakt: Lennart Strömberg 070-679 52 73

VITA SKOLAN / MUSEET
1785 lät Christian Eberstein riva det kolhus som låg här på Pampetorps äng och uppförde huset som skulle tjäna som tjänstebostad åt järnbrukets befattningshavare.

Senare lät Eberstein bygga ut huset i norr och försåg det också med en övervåning. Detta för att på egen bekostnad anställa en läkare 1801 som här fick både bostad och mottagning.

1842 bestämde sig Fredrik Ulrik von Aken, näste innehavare av Högsjö Gård, att bekosta en skola, innefattandes lokal, lärare, utrustning m.m. Fram till 1880 erbjöd skolan både skolbespisning och inackordering för långväga elever. Huset brukades som skola till 1959 då en ny skola stod färdigbyggd.
Idag är huset ett industrimuseum över Högsjös textilhistoria som 1862 tog vid efter järnbrukstiden som mattades av och upphörde helt 1874.

En hyresbostad finns inrymd i södra halvan av övervåningen.


Hägsjö Bruksmuseum splitsning


Högsjö Bruksmuseum


Högsjö Bruksmuseum valken

Förening:

Högsjö Kulturmiljöförening

Skapad av: Ingvar Boo (2013-09-15 10:03:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Högsjö Kulturmiljöförening (2022-08-06 12:14:13) Kontakta föreningen