Medlemskap, stadgar och GDPR


Medlem i Högsjö Kulturmiljöförening, blir man enklast genom att sätta in medlemsavgiften,
fn. 100 kr per person, på föreningens  bankgiro 5290-7680   Glöm inte namn och adress!
I medlemskapet ingår även 1 st exemplar av årsskriften.

Om du har frågor angående medlemskap eller dyl. kan du kontakta ordförande Lennart Strömberg,
tel: 070-67 95 273

Välkommen som medlem!

GDPR
Högsjö Kulturmiljöförenings presentation av sin policy för GDPR, lagen om den europeiska personuppgiftsförordningen.
För lagring fordras det samtycke/avtal till uppgifter om namn, adress m.m. Föreningens stadgar ses som ett avtal med medlemmarna.
Föreningen lagrar de personuppgifter som är relevanta för vår verksamhet t.ex. namn, adress, e-mailadress och ev. personnummer. Lagringen sker främst för medlemsregistret. Dessa uppgifter lagras endast hos Högsjö Kulturmiljöförening. Personnummer förekommer vid studiecirkelverksamhet och rapporteras då till aktuellt studieförbund.
Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter men endast vid särskilda omständigheter och efter information till den som är berörd.
Föreningen delar/säljer inga som helst uppgifter utom vid ovanstående tillfällen.
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd och bidrag. Vissa uppgifter lagras i dokumentarkiv dock längst så länge föreningen består.
Medlem kan närhelst begära borttagning av personuppgifter men är då inte längre medlem.

Stadgar för HÖGSJÖ KULTURMILJÖFÖRENING  klicka här

Förening:

Högsjö Kulturmiljöförening

Skapad av: (2012-04-02 14:10:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Högsjö Kulturmiljöförening (2019-01-11 13:19:36) Kontakta föreningen