Högsjö socken


Högsjö socken, som ingår i Härnösands kommun, gränsar i söder och väster till Säbrå. I nordväst möter Gudmundrå gamla sockengräns och i öster är Ångermanälven med Storfjärden den naturliga gränsen. Öarna Åbord och Vålön tillhör Högsjö. Större insjöar är Mörtsjön, Nordsjön, Selasjön. Förutom Ångermanälven som är en havsvik vid Högsjö rinner Vallån den korta sträckan mellan Hundsjö och Mörtsjön. Trafikleden E4:an går genom Högsjö med HögaKustenbron över Ångermanälven som förbinder Högsjö med Nora socken. Invånarantalet är år 2003 ca 1650 personer.

Centralorter är Utansjö och Hälledal. Skola med idrottshall, affär samt ålderdomshem med servicehus finns i Hälledal. Ett rikt föreningsliv verkar i bygden med Ramviks IF, fiskeförening, hembygdsförening, politiska föreningar och företagareföreningen för att nämna några av de som arbetar för bygdens utveckling.

Mer information om Högsjö kan erhållas på Härnösands kommuns hemsida www.harnosand.se samt i boken om Högsjö 1 & 2. Kontakta ordföranden i hembygdsföreningen för beställning och köp.

Förening:

Högsjö Hembygdsförening

Skapad av: Katarina Sjöström (2012-05-11 15:06:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Högsjö Hembygdsförening (2019-04-14 06:01:42) Kontakta föreningen