Föreningen


Föreningen bildades 1955 samma år som 100-årsminnet av författaren Olof Högbergs födelse högtidlighölls. Då avtäcktes även en minnessten vid Högsjö gamla kyrka. En av eldsjälarna bakom föreningen var prästsonen från Högsjö fil.dr. och lantsantikvarien i Halland Erik Salvén.

I byn Ås stod författaren Olof Högbergs barndomshem innan familjen flyttade till Näs i Säbrå. Den nybildade hembygdsföreningen förvärvade fastigheten och flyttade den till ett område norr om den gamla kyrkan.

Flyttningsarbetet som utfördes av många ideella krafter tog flera år i anspråk och först 1963 hölls "Krubbåskalaset". Under några år låg föreningens arbete i träda men blåstes nytt liv i i början av 1970-talet. År 1973 var den blivande hembygdsgården klar även invändigt och år 1975 förrättade fil.dr. Erik Salvén invigningen varefter amatörer spelade folklustspelet "Värmlänningarna".

Huvudbyggnaden,"Olof Högbergsgården " flyttad från byn Ås var författaren Olof Högbergs barndomshem under 1850-60 talet, dock ej hans födelsehem. Härbret flyttat från Prästbordet i Högsjö 1975. Kornhässjan donerades av SE Landin i Flöde 1987. Dansbanan uppfördes 1988. Stubbrytaren har tillhört Osvald Berglund i Flöde. Bagarstugan kommer från Nyböle i Bjärtrå och uppfördes på nuvarande plats 1989.

Förening:

Högsjö Hembygdsförening

Skapad av: Högsjö Hembygdsförening (2012-05-11 17:13:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Högsjö Hembygdsförening (2019-04-14 06:01:21) Kontakta föreningen