Västibäcken


Västibäcken

I början av 1950-talet engagerade sig några entusiastiska högsbor för att rädda Västibäckskvarnen till eftervärlden. Det var den enda kvarnen som fanns kvar i socknen. En hel rad gamla kvarnar, kallade Dalkvarnarna, hade sålts för en billig penning till vedhandlare som rivit dem.

Västibäckskvarnens bygnader med vattenhjul och damm var ganska förfallna, men anläggningen ansågs värdefull då den var komplett med inredning och tillbehör. Sågram, skäktverk och hammare samt kvarnkammare med spis var väl bevarade.

Du som läst om vår förening vet att det är Västibäckskvarnen som är grunden till det hela. Högs Hembygdsförening bildades för att få förvärvsrätt och kvarnanläggningen köptes in för en summa av 800 kronor. Högs kommun hade gett löfte om ett anslag på samma belopp. Markägaren skänkte tomtmark och upplät område för väg. Efter det formella förvärvet blev det massor av ideellt arbete och gåvor i form av trävirke etc mottogs tacksamt.

Vi känner stor tacksamhet för de som lade ner möda på bevarandet av Västibäckskvarnen. Men entusiasmen måste fortsätta. Vinterns is och vårens vattenmassor ställer alltid till arbete för våra medlemmar. Och än så länge är kvarnanläggningen inte i sämre skick än den var 1951.

Den utlagda gästboken vittnar om att Västibäcken är ett populärt utflyktsmål.

 

Image

 

Förening:

Högs Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Vanja Persson (2019-01-07 13:32:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vanja Persson (2021-11-12 19:24:49) Kontakta föreningen