Hembygdsgården


I byn Åsak i Hög finns ett mer än 100 år gammalt bönhus som varit Lutherska Missionsföreningens kapell. På 1900-talets första hälft fanns ett stort intresse att ansluta sig till någon av de många frikyrkosamfunden, och egna lokaler - bönhus, byggdes. Med tiden minskade medlemmarnas antal, då den yngre generationen inte hade samma intresse. År 1996 fanns det endast två medlemmar kvar av missionsförsamlingen i Hög. Det var bröderna Lars och Anders Nilsson.

Hembygdsföreningens ordförande och sekreterare brukade träffa bröderna Nilsson ibland och det framfördes ömsesidiga önskemål om att hembygdsföreningen så småningom skulle köpa bönhuset. Efter att brodern Lars avlidit 1997, blev Anders Nilsson som själv började bli sjuklig, mer angelägen om att få överlåta bönhuset. Han erbjöd oss att köpa huset med alla inventarier för en symbolisk summa. Efter formella beslut i föreningen och upprättande av köpehandlingar, gjordes affären upp den 27 juli 1997 och lagfart utfärdades den 22 augusti. Nu var kapellet och därmed fastigheten Åsak 2:9 hembygdsföreningens egendom och det var dags att planera för verksamhet.

Image

Många föreningsmedlemmar engagerades i diverse reparationer och städning för att kunna anordna ett officiellt övertagande. Vår dåvarande ordförande Olle Magnusson, som även var kyrkvärd, var ganska bestämd på att det formella övertagandet skulle ske söndagen den 16 november. För oss som inte begrep någonting förklarade han att högmässotexten nämnda dag utgår från Matteus 25 - Se brudgummen kommer som även är texten på bönhusets förnämliga altartavla.

 

Image
Image

 
Marianne Martinsson stryker gardiner och Inga-Britt Magnusson putsar fönster

 

Efter några dagars försiktig eldning i husets vedkaminer var det en skön värme i lokalerna på överlämnandedagen. Huset blev fullt av förväntansfulla människor. En ekumenisk gudstjänst genomfördes med EFS-pastorn Hans Löfgren och dåvarande högsprästen Runar Höglund. Högs kyrkokör medverkade och sjöng ett antal solskenssånger av Hultman. Anders Nilsson medverkade trots sin svaga hälsa, med en intressant berättelse om bönhusets historia. Både lyckönskningar och tack framfördes i form av tal och gåvor. På något sätt kändes det hela både rätt och riktigt.

Nu började en angenäm kaffedoft att sprida sig och bygdens egna spelmän förhöjde stämningen ytterligare genom att framföra glad och medryckande folkmusik. En urval av gamla högsbilder hade hängts upp och intresset för dessa var stort.

----
Bönhuset, som numer är vår Hembygdsgård, är en tillgång som vi i hembygdsföreningen gläds åt och under sommaren och hösten 2001 hade vi förmånen att ha en APR arbetskraft som rengjorde, målade och rustade de mest eftersatta delarna av huset. Stora salen blev som ny när de sotiga väggarna och taket blev rengjorda och målade i de ljusa färger som de ursprungligen hade. Uthuset fick ett plankgolv (tidigare stampad jord) och "sågspånsskrubbarna" blev klädda med gipsskivor så de går att använda som förvaringsutrymme.

En mycket värdefull förbättring var att vi fick vatten indraget. Vi fick tillåtelse av byns vattenförening att utan avgift ansluta oss på deras ledning som går strax utanför husknuten.

Stormen Dagmar som härjade under natten mot annandag jul 2011 rev loss några takplåtar och gjorde det tidigare dåliga taket ännu sämre. De plåtar som sattes tillbaka var så pass skadade så det fanns risk för läckage. Det blev en för föreningen mycket dyr renovering och ekonomin var under en period på minussidan. Tack vare många ideella insatser och skänkta gåvor kom ekonomin i balans igen innan årsskiftet.

Image

Efter några sparsamma år och en penninggåva från Högs Centerkvinnor, byggdes en wc inne i huset år 2015. Tidigare fanns bara torrdass i uthuset. Samtidigt genomfördes även en upprustning av husets kök, som inreddes med arbetsbänk och väggfasta förvaringsskåp. Även en serveringsdisk i lilla salen byggdes av gamla med funktionsdugliga köksskåp som föreningen fått till skänks.

Hösten 2018 byttes dörren till stora entrén mot en nytillverkad.

Image

 

Föreningens styrelse har under många år kämpat för att få ekonomi till att köpa nya fönster till Bönhuset. Det blev en oerhört stor och glädjande överraskning då Thure Martinssons dödsbo, hösten 2019 meddelade att de skulle bekosta fönsterinköpet.

Tack vare en mycket mild och nästan snöfri vinter, kunde arbetet påbörjas redan i slutet av januari månad 2020. Ny panel till två ytterväggar var sedan tidigare inplanerat och skulle nu kunna sättas upp samtidigt som fönsterna byttes. Den södra väggen visade sig vara mycket skev och många timmar gick åt för salning av väggen och rätning av grundstenar. Timret under panelen var i alla fall friskt och bra.

Image

 

Hela arbetet flöt bra och som extra plus fylldes det helt oisolerade vindsutrymmet med fluffig stenull. Under den röda panelen, som byttes på södra och västra väggarna, sattes asfaboard. Så med detta samt nya täta fönster ska vi hädanefter inte behöva elda bara för kråkorna.

Förening:

Högs Sockens Hembygdsförening

Skapad av: Vanja Persson (2019-01-07 13:42:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vanja Persson (2021-11-12 19:31:21) Kontakta föreningen