Om oss

Högs Hembygdsförening bildades den 15 augusti 1951.

Högs Hembygdsförening ...

Syftet med bildandet av föreningen var att kunna erhålla förvärvsrätt till Västibäckskvarnen. Kommunen hade dessutom givit ett löfte om bidrag på 800 kronor till upprustning av kvarnen, om en inregistrerad förening kunde ordna ansvaret för saken. (Du kan läsa mer om Västibäckskvarnen under egen menypunkt)

Beslutet om föreningsbildningen föregicks av en diskussion där deltagarna konstaterade att det fanns nog med föreningar i kommunen och att många människor var engagerade i flera föreningar. Men det var svårt att hitta en redan befintlig förening som var lämplig att ansvara för kulturminnesvård, så därför bildades Högs Hembygdsförening som till början bestod av fem ledamöter och tre suppleanter. Föreningens förste ordförande blev Olov Jonsson i Fors.

Under många år verkade Högs Hembygdsförening enbart för kulturminnesvård, men inför sommaren 1980 föreslog dåvarande ordförande och sekreterare att föreningen skulle anordna några kvällsvandringar. Detta förslag mottogs positivt och kvällsvandringar anordnas fortfarande varannan onsdag sommartid. Ett annat evenemang som har blivit till tradition är att anordna fettisdagsträff. Vi anordnde också under 20 års tid en spelmansstämma. Vi brukade skryta med att det var landets minsta stämma. Nu har spelmansstämman bytts mot musik-café som anordnas flera gånger per år, med ojämna mellanrum på icke sommartid.

Lite extra fart blev det på föreningen då bönhuset i Åsak köptes in. Vi fick då en naturlig föreningslokal och skicket på huset gjorde att vi måste engagera oss mera. (Du kan läsa mer om föreningens lokal under menypunkten "Hembygdsgården")

Vi tillhör de lyckligt lottade föreningar som har mycket god hjälp av våra medlemmar med diverse arbetsinsatser och våra lokala företagare är mycket vänliga att bistå med gåvor till servering, lotterier mm.

... blev Högs Sockens Hembygdsförening 2002

Inför årsmötet 2001 väcktes frågan om att tillägga ordet socken i föreningens namn. Detta med tanke på att sockenbegreppet enligt förslag kommer att försvinna i judiciella sammanhang. Eftersom ett namnbyte är en förändring av stadgarna krävs att två föreningsmöten godkänner förslaget. Därför trädde beslutet i kraft först efter årsmötet i april 2002.

Till vardags och i folkmun kommer vi nog fortfarande att kallas Hembygdsföreninga.