Om oss

Vi vill på olika sätt visa och berätta Hofors historia. Det gör vi genom att visa och underhålla 

våra två arbetarbostäder från tidigare sekler. Visa hoforsbornas vardag och helg i Hembygdsmuseet.

Visa brukets historia i Kornskruven. Guida och visa Herrgården. Spela in videos.

Publicerar bilder och berättelser på vår hemsida.

 

OBS. Denna sida kommer att bli...

Läs mer >