PlusGiro      58 19 28-9

SWISH         123 640 29 03

Styrelse:
Ordförande           Ulla-Stina Hillin     0707 96 02 39
V. Ordförande       Anitha  Tröjbom   0703 74 41 38
Sekreterare           Diana Tuvzezon    
Kassör:                   Gösta Sjöberg       0706 30 30 92
Ordinarie:         Kerstin Dahlgren       0706 72 83 89
                           Britt-Inger Hillin         0702 77 32 70
                           Lars-Göran Larsson  0702 65 69 87
Suppleant:        Lars Berggren            0706 16 02 41
                           Margitta Forsberg     0705 16 33 39
                           Ulla Moberg               0702-48 92 62