Herrljunga Hembygdsförening

Stationshuset

Stationshuset

Ett av Sveriges äldsta stationshus finns att se i Hembygdsparken. Det tillhör Järnvägsmuseet i Gävle men förvaltas av Hembygdsföreningen. Byggnaden stod tidigare i Olskroken i Jonsered men flyttades och fick göra tjänst i Herrljunga åren 1862-63. Därefter har den stått i anslutning till järnvägsstationen som en kuriositet tills dess den flyttades till Haraberget 1959. Den lilla byggnaden har två rum, en väntsal och ett biljettförsäljningskontor. I väntsalen finns bl.a. ett foto på Sveriges förste generaldirektör vid SJ, hans namn var Troilius.

Data kring Herrljungas äldsta stationshus i Herrljunga Hembygdspark.

Chefen för den nyinrättade Väg och Vattenbyggnadsstyrelse (1840) ansåg att det skulle vara mycket fördelaktigt att istället för järnväg anlägga vägar med flata stenar för att vagnshjulen skulle rulla lättare. Riksdagen beslutade år 1854 att en stambanelinje skulle byggas mellan Göteborg – Stockholm och en annan mellan Malmö – Jönköping. Men det fanns fortfarande många motståndare som t. ex. ansåg det dåraktiga att lägga ut järnskenor på marken, som kringboende ej nogräknade smeder kunde stjäla eller att det nöjeslystna svenska folk skulle åka på ständiga lustresor sträckan Göteborg – Jonsered som var klar i dec. 1856. Invigningen företogs av tvåhundra speciellt inbjudna gäster från Göteborg till Bokedalen i Jonsered. Det var här som den första stationsbyggnaden uppförts – ej större än en nuvarande ”Friggebod”.

För göteborgarna blev en tågresa det stora söndagsnöjet sommaren 1857, över 3000 personer reste varje söndag till Jonsered (Bokedalen) där förhållandena blev ohållbara, man saknade såväl bangård som något ställe där de resande kunde slå sig ned. Problemet löstes genom att en ny station byggdes en bit närmare Lerum vid Aspens strand. Att stationen först förlades till Bokedalen berodde på att en bro skulle byggas och det tog tid, när den nya stationen var färdig flyttades den gamla stationen till Olskroken och senare till Herrljunga.

18/12 1862 var hela västra stambanan Göteborg – Stockholm klar. Resan tog 14 timmar. År 1862 fick Herrljunga sin första stationsbyggnad, som hitflyttades från Olskroken. Den kompletterades senare med en arbetsbod som väntsal. När Boråsbanan H.B.J. öppnades för trafik och det byggts en ny station i Herrljunga, som invigdes den 7/8 1863 fick den gamla sin plats i Järnvägsparken varefter den 1959 flyttades till Hembygdsparken i Herrljunga. Stationshuset, ett av Sveriges äldsta, ägs av Järnvägsmuseet i Gävle. Senare tillkom Uddevallabanan U.V.J. även kallad ”Havrebanan” för sina havretransporter från Västgötaslätten till Uddevalla för vidare befordran till England per båt.

Under åren 1897 – 1898 ombyggdes dess järnvägar, Borås och Uddevallabanorna till normalspår, den 9 nov. var arbetet klart och första tågen kunde avsändas. År 1892 erhölls tillstånd att sälja Herrljunga bröstkarameller på Herrljunga Järnvägsstation. Man kunde resa i 1:a, 2:a eller 3:e klass. Första klass, vagn med tre kupéer och åtta platser i varje kupé, andra klass 4 kupéer, med kupé för 10 personer. Tredje klass med kupé för 40 – 50 personer. Första året användes dock öppna lastvagnar för tredjeklasspassagerare. 1 okt. 1858 invigdes sträckan Göteborg – Vårgårda – Falköping. I början trafikerades denna sträcka med två tåg om dagen med loket ”Vestergötland”.

Resandeinstruktion: År 1859 utgavs en bok med beskrivning över järnvägen, samt en instruktion ”Hur man reser med järnvägen”; Sedan den resande, antingen af de allmänna tidningarne eller särskilt utgivfne tidtabeller underättat sig om bantågets afgångstid infinner han sig vid bangården eller stationen 10 – 15 minuter eller minst 6 minuter före det gifna klockslaget. I vestibulen eller förstugan köpes biljett och bör vid starkt tillrop af resande så kallad kö bildas, på det att hvar och en i sin ordning utan åstadkommande av trängsel må framkomma till biljettluckan. Här begäres biljett i korta och tydliga ordalag t. ex. ”En första klass Töreboda”, ”tre andra Klass Sköfde” och så vidare.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter