Herrljunga Hembygdsförening

Smedjan

Smedjan

På 1/4 mantal Jonsgården i Södra Björke föddes den 8 april 1847 Gustav Andersson. Han tog i ungdomsåren tjänst vid järnvägen där han lärde till smed. Men Gustav var en praktisk man och arbetade även som bonde, slaktare och snickare.

I Orenstorp i Siene socken hade han sin gård och smedja. 1902 flyttade de till Eggvena, till en plats invid Eggvena missionshus. Dit tog de även smedjan med sig. Gustav arrenderade då ett stycke mark som efter honom sedermera kom att kallas for Gustavsberg. Men något hus fanns inte där utan ett litet rum i smedjan på ca 3 x 4 meter, fick fylla det behovet. I tolv års tid bodde familjen på detta viset och de tre yngsta barnen, Albin, Johan och Herbert föddes där. Endast Johan lärde sig fullt ut att hantera hammaren. Albin var med som hantlangare men trivdes bäst med att bruka jorden. Herbert emigrerade till Amerika. 1914 blev bygget på Gustavsberg klart och de kunde flytta dit. Smedjan flyttades då ytterligare en gång. Arbetet i smedjan började tidigt på morgonen med att härden skulle värmas upp tills dess det slog gnistor. Då först hade den rätt temperatur.

Arbetet sedan var mångskiftande men bestod mycket i att hjälpa folk runt omkring med att ”lägga på plogar”, sko hästar, laga selar med mera. En och annan tand drogs också ur, Ofta fick de stå i smedjan till långt in på kvällen. 1932 dog Gustav och sedan dess har det varit tyst i den smedjan.

1969 skänkte Albin den till Hembygdsgården på Haraberget där den nu finns att beskåda.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter