Herrljunga Hembygdsförening

Skiftesladugården

Skiftesladugården

Ladugården är en sk skiftesladugård, troligen uppförd under tidigt 1700-tal. Dess nuvarande mått är 14 x 5.6 meter samt 2,5 meter högt till öfsen. Den består utav fähus, tvenne lador och loge. Tröskverksvandringen på baksidan kommer från Arvidsgården i Herrljunga. Ladugården stod från början i Ölanda by i Hudene socken, vid Frisagården.

Vid laga skiftet år 1847 ”sprängdes” det gamla bysystemet och de olika gårdarna fick ägorna mera samlade. En del utav gårdarna fick då flytta sina hus till den plats där de hade sin tilldelade jord. En sådan gård var Frisagården som utflyttade till en plats alldeles vid vägen mellan Skölvene och Hudene.

Ladugården hade då helt andra dimensioner än vad den har idag. Den var ca 45 meter lång, 6 meter bred och hade två flyglar om vardera ca 6 x 6 meter. På baksidan fanns dessutom ett sk körhus. Ladugården som är uppförd av ekvirke och användes ända fram till 1965. 1966 togs den ner och en del utav den uppfördes därefter på Haraberget.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter