Herrljunga Hembygdsförening

Herrljungas första skola

Iréne IvanssonFotograf: Iréne Ivansson

 SKOLHUSET

Runt det historiska Haraberget, en gång också kallat Herreberget, byggdes för ”långe sina i vala” det ursprungliga Herrljunga upp. Norr om berget, vid Nossan, låg den gamla kyrkan fram till år 1865 då den revs. Strax intill, på norrsidan av berget stod, och står fortfarande, Herrljungas första skolhus. Skolhuset uppfördes av kyrkan förmodligen på 1700-talet som spannmålsmagasin för att hjälpa de fattiga. När förbudet mot hembränning kom i början av 1800-talet, blev huset använt som magasin för de beslagtagna hembränningssapparaterna.

Huset ombyggdes till skola p.g.a. kravet på skolgång av myndigheterna. Skolhuset användes som skola under åren 1850 – 1873. Skolgången på den tiden var nog mera sporadisk, för byggnaden tjänstgjorde även som handelsbod under tiden SJ byggde stambanan på 1850-talet. Skolepoken i byggnaden blev kort och redan 1874 invigdes nästa skola vid den numera nedlagda Stureskolan.

Med tanke på platsens historiska bakgrund föll det sig naturligt att när Herrljunga Hembygdsförening bildades 1942 att bevara skolan som första byggnad i Hembygdsparken.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter