Herrljunga Hembygdsförening

Ny serveringslokal 2012

BILDER 2012, färdig 2012
(nedbränd 4 maj 2014)

Iréne Ivansson

Serveringslokalen klar

Iréne IvansssonFotograf: Iréne Ivanssson

Serveringslokalen klar

Iréne Ivansson

Åke ger dörren färg

Iréne Ivansson

 

Iréne Ivansson

Hasse putsar alla fönster

Iréne Ivansson

Det kan aldrig bli för bra

 

Iréne Ivansson

Städning inför premiären

Iréne Ivansson

Städning i alla hörn

Iréne Ivansson

Mats och Thore i aktion

Iréne Ivansson

Dörr i renoverinsskede

Iréne Ivansson

Gamla vägggen

Iréne Ivansson

Svante har hittat något

Iréne Ivansson

Små saker skall också målas

Iréne Ivansson

Målning på gång!

Iréne Ivanssson

Gammalt och nytt möts

Iréne Ivansson

Alla kan måla, men Bosse har det i släkten

Takmålaren Åke

Roligt att bidra med något

Ingvar startar med att måla taket 18 juni

Fint detaljarbete

Fin exteriör

Ingvar Johansson målar

Hålet för dörren nästan klart

Under vintern var det svårt att utföra
snickeriarbeten i större omfattning.
Hembygdsföreningen hoppas att färdigställa
utbyggnaden för att kunna inviga denna vid föreningens 70-års jubileum i slutet av året.

Mat och Åke skrapar fönster

Åke skrapar fönster

Bilder 2011

Sett mot söder

Golvet isoleras, läggs in

Golvet inlagt i december

Väggbeklädnad 20 december

Innertaket kommer

på plats. Läget 5 oktober

Plåtslagaren Arne

Bosse kollar läget

En bil för transporterna, Arnes Plåtslageri

Här gäller att vara noggrann

Thore och Arne

Hela plåtslagargänget visar upp sig

Isolering av golv, väggar och tak

Byggmöte 26 september

Läget 7 september

Ytterväggarna gör klara

Erfarna snickare gör jobbet perfekt

Ingemar och Åke i aktion

Väggen är klar!

Interiör av det fina arbetet

TAKLAGSFESTEN 19 JULI 2011

Arbetgänget är samlat, vid gott mod

Iréne, Ulla och Harald i samspråk

Härligt när alla bitar är på plats

Nu får man klart för sig hur stort det blir

Sett från andra hållet

NU BÖRJAR BYGGNADEN ÄNTLIGEN RESA SIG

Reglarna för väggarna kommer till

Sett från andra sidan

UNDERLAGSARBETEN

Snart kan vi inte se Spårabolstugan för nya byggnaden

På detta skall byggnaden vila

Plintarna skall förses med sockelbrädor

Uppfyllnaden bakom Spårabolstugan klar

Arbeten utförda 2010

Grundpelare är gjutna, bild 3 nov.

Rejäla grejor behövs ibland

Planering

Idogt arbete ger resultat

En liten paus behövs ibland

Spåren grävda för pelarraderna

Sett från andra sidan

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter