Herrljunga Hembygdsförening

Hällkistan

Under slutet av stenåldern uppförs gravmonument i sten över stora delar av Norden, gravar huvudsakligen från stenålderns slutskede. För omkring 4000 år sedan uppfördes denna hällkista som gravplats för människor ur den äldsta boskapsskötande befolkningen i södra Västergötland. De döda har begravts obrända och i samma hällkista har i allmänhet ett flertal begravningar ägt rum.

Denna hällkista, har legat på

Herrljunga Nedergård (Blomdahls såg) 1.5 km härifrån, där den omgavs av en hög. Över inre rummet rummet låg en takhäll, som nu ligger här bredvid. Den väger uppskattningsvis 3-4 ton. Vid återuppbyggnaden 1985 kompletterades kistan med hällar som 1875 tagits bort vid undersökningen av en liknande hällkista på Herrljungas nya kyrkogård, 500 meter väster härom.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter