Föreningens policy för GDPR


Herrljunga Hembygdsförenings ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Föreningen skall i detta syfte arbeta för att: 

kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer, att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla, att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället, att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd, med utgångspunkt i föreningens geografiska område.

Personuppgifter för medlemmar i Herrljunga Hembygdsförening finns dokumenterade i ett medlemsregister. Registret innehåller medlemmarnas namn, adress, telefonnummer, e-postadress (om man angivit en sådan) och uppgifter om betald medlemsavgift. Detta för att kunna informera medlemmarna om föreningens verksamhet och även att avisera medlemsavgift. Föreningen har även registrerat namn och kontaktuppgifter (e-postadress och/eller telefonnummer) för aktiva medlemmar (arbetslag, kaffelag och styrelse). Föreningen lämnar inte ut medlemsregistret eller kontaktuppgifter till någon annan förening, organisation eller enskild person, utan medgivande/samtycke. Uppgifterna sparas så länge de är aktuella, gamla eller överflödiga uppgifter raderas regelmässigt. Herrljunga hembygdsförening är personuppgiftsansvarig (PuA) och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Rutiner i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR):

  • Enskilda och familjer som önskar vara medlem i Herrljunga Hembygdsförening betalar årligen medlemsavgift via Bankgiro eller Swish betalningstjänst. Uppgifter om vem som betalat in medlemsavgiften, adress, postort och postnummer framgår av avin. Nya medlemmar lämnar dessa uppgifter själva.
  • Uppgifter om medlemskap registreras i ett medlemsregister som handhas av föreningens kassör. Medlemsregistret uppdateras varje år i samband med inbetalningar av medlemsavgifter. Medlemmar som inte betalat medlemsavgift efter påminnelse stryks ur registret. Detsamma gäller för medlemmar som meddelat att de inte längre önskar vara medlemmar i föreningen.
  • Medarbetare i arbetsgrupper registreras i ett separat med namn, adress, telefonnummer och efter medgivande e-postadress. Registret uppdateras årligen.
  • På hembygdsportalen anges, efter medgivande, styrelsemedlemmarnas namn, e-postadresser, och telefonnummer. 
  • I samband med föreningens utflykter noteras namn och vid behov telefonnummer till de deltagare som anmält sitt intresse för resan. Uppgifter om avvikelsekost kan förekomma. Listan dokumenteras som underlag för kassarapporten.
  • I samband med att evenemang och andra aktiviteter dokumenteras i ord och bild kan enskilda medlemmar och andra aktiva bli synliga genom bilder/fotografier. Fotografier kan vid komma att publiceras på sociala medier exempelvis i Hembygdsportalen eller på föreningens FB-sida. Om enskilda personer förekommer med ansiktsigenkänning publiceras de endast vid medgivande av den enskilde. Om barn förekommer med ansiktsigenkänning publiceras de endast vid medgivande av vårdnadshavare.

Se: Policy för GDPR Herrljunga HBF (190319).pdf

Förening:

Herrljunga Hembygdsförening

Skapad av: Monica Nyvaller (2019-12-04 05:21:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Nyvaller (2020-01-08 07:32:25) Kontakta föreningen