Digital tipsrunda

I samverkan med Studieförbundet vuxenskolan bjuder vi in till en digital tipsrunda. Du hittar rundan i appen som har fått namnet "Tipsrundan". Med stöd av Qr-koden tar du dig vidare till kartvyn och frågorna. Rundan är cirka två km och slingrar sig i Herrljunga tätort. QR-kod till Digital Tipsrunda Herrljunga

Den digitala koden till Herrljunga tätort hittar du också här

Men önskan om en skön och stimulerande promenad, Styrelsen Herrljunga Hembygdsförening i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan


Editerad av: Monica Nyvaller (2020-11-26 18:18:12)