Herrljunga Hembygdsförening

Hästvagnarna

Gunnar Torgersen och Bengt Herrström har renoverat hästvagnarna

Idén som blev en ögonsten

När Herrljungas kulturintresserade distriktsläkare Lennart Kjellson i slutet på 1960 – talet gjorde sina sjukresor i våra bygder gjorde han vissa upptäckter utanför hans egentliga ärende. Han såg hur gamla fina hästvagnar stod övergivna och blev fördärvade. Doktorn som var en initiativrik person fick då en idé – kanske den nybildade Lions Club kunde rädda och bevara några av dessa gamla vagnar. Förslaget godkändes och snart var arbetet igång. En tom kommunägd ladugård blev insamlingsplats. Efter några år svalnade intresset för de gamla vagnarna och hela samlingen skänktes år 1975 till Hembygdsföreningen. Vagnarna fick stå kvar till 1991 då en länge efterlängtad verkstad blev byggd.

Nu började arbetet på allvar med att renovera våra vagnar. Varje år under hela 1990-talet pågick detta arbete. Efter hand som vagnarna blev färdiga ökade kraven och önskningarna om ett eget museum för dessa dyrgripar. År 1995 var drömmen verklighet och dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg kunde klippa bandet vid invigningen. Ett stort ögonblick i föreningens historia, endast överträffat av kronprinsessan Victorias besök 2004. Av det 20-tal vagnar föreningen äger är flertalet mycket fint iordningställda, från den enkla småfolkets familjevagn till den eleganta MY LORD- herrskapsvagnen. Det går inte att beräkna hur många tusen oavlönade arbetstimmar vagnarna och byggnaden kostat föreningens medlemmar. Belöningen kommer med alla besökares beundran och erkänsla.

Arne Bergstrand

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter