Om oss

Herrljunga Hembygdsförening ser framtiden an med nyfikenhet och glädje. Våra aktiviteter lockar ett stort antal besökare i olika åldrar och medlemsantalet ökar. Vår upplevelse är att föreningen – med sin hembygdspark och sina små friluftsmuseer – uppfattas som ett angeläget besöksmål i Sjuhäradsbygden med omnejd.

I vacker natur på sluttningen mot ån Nossan vid Haraberget i Herrljunga ligger Hembygdsparken Haraberget. Hembygdsparken har ett 15-tal byggnader och räknas numera till ett av länets största friluftsmuseer. Socknens första skola ligger inom parkområdet - den enda byggnad som är kvar på sin ursprungliga plats. Här finns också Herrljungas första stationshus (ett av Sveriges allra äldsta).  Större boningshus, ett soldattorp och små ryggåsstugor är också hitflyttade. I närheten av Hembygdsparken finns ett antal fornminnen och här möts ett flertal vandringsleder.

Över tid har vår Förening blivit en katalysator i bygden, en samhällsaktör som står för kontinuitet och trygghet i en osäker och stressad, men spännande omvärld. Vi arbetar för att synas och verka i olika sammanhang: i sociala medier, på kommunens ”se och göra sidor” och på event arrangerade av andra. Frågor om kulturarv, tillgänglighet, social hållbarhet och samverkan står naturligtvis på agendan i den nyorientering som vi inriktar oss emot. Vår Förening har uppmärksammats med ett flertal utmärkelser.

Läs vidare under, Mer om Herrljunga Hembygdsförening.

 
Image

 


Varmt välkommen att besöka Hembygdsparken Haraberget!