Söndagen den 22 maj träffades vi ett tjugotal, både nya och gamla medlemmar i föreningen.

Ordförande/Mötesordförande Rune Melin hälsade oss alla välkomna till dagens årsmöte.

Inledningsvis talade han om att vi sakta men säkert försöker få igång vår verksamhet. Det finns bra saker som hänt det gångna året, vi har medverkat i flera projekt med Regionen om samhällets framtid. Arbetet tillsammans med Knutpunkten i Hemse fortskrider och föreningarna är tillsammans engagerade i samhällsfrågorna.

Vår referensgrupp har skrivit ordning ett nytt arrendeavtal gällande Högbyäng med Regionen, om allt går som det ska, träder det i kraft 1 juli 2022.

För att bygga upp verksamheten igen behövs en kraftsamling med nya medlemmar, nya inriktningsmål och att vi är med i samhällsdebatten är viktigt. Lika viktigt som att vi försöker stödja och uppmuntra varandra, nu när det är oroligt i vår nära omvärld. Efter mötets öppnande samlade vi oss för tändande av ljus och en minnesstund för Barbro Löwenborg, som under lång tid varit sekreterare i föreningen, förutom detta har Barbro med familj varit mycket aktiva i föreningens totala arbete i genom åren. Alla trevliga minnen kommer att värma. Tack Barbro, vi avslutar med en tyst minut och vila i frid. Efter minnesstunden samlades vi för att gå vidare i årsmötet. Förhandlingarna fortsatte och varje paragraf togs omhand ganska snabbt. Avtackning av Jan Löwenborg bestod av blomma, som Lotta Edlund delade ut och tacktal som Rune Melin höll, det innehöll tack för allt Jan gjort för föreningen som medlem, deltagare i alla event bland annat i föreningens musikgrupp och en person med goda idéer.

Årsmötet avslutades med smörgåstårta och drickbart, sen hembakat Silvia och kaffe.

Lite senare samlades nya styrelsen för ett konstituerande möte och sammansättning som följer;

Ordförande Rune Melin, vice ordförande Sven Almgren, kassör Magnus Sundblad, sekreterare Liselotte Eriksson Krusell, ordinarie ledamöter Birgitta Skoggren, Alf Endrell, Sune Johansson, Tommy Pettersson, Magnus Nilsson.

Arbetet för Hemse Hembygdsförening fortsätter och görs med glädje.

/ Liselotte ErikssonKrusell


Förening:

Hemse hembygdsförening

Skapad av: Liselotte Eriksson Krusell (2022-06-07 20:59:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Liselotte Eriksson Krusell (2022-06-07 20:59:58) Kontakta föreningen