Slåtter i Högbyäng Hemse lördag 13 juli

Välkomna att delta, vi startar kl. 09.00

Tag gärna med en lie och/eller räfsa

Ju fler vi blir i änget, desto trevligare.

Den här dagen bjuds det på klucku tei och mat och även dricke i vårt fina änge.

Varma hälsningar från oss alla inom Hemse Hembygdsförening.


Editerad av: Liselotte Eriksson Krusell (2019-07-10 11:49:35)