Bli Medlem

Medlemsavgift 100kr
Betala till bankgiro 5811-4851 eller swisha 1236799209
Märk inbetalningen med namn och adress
 
     
Ordförande Fredrik Melin   [email protected]
Sekreterare Liselotte Eriksson-Krusell  
[email protected]
Kassör Magnus Sundblad   [email protected]
Stugfogde Bengt Jakobsson 0738444163  
Ängsfogde Sune Johansson   [email protected]
Kultur ansvarig Rune Melin   [email protected]